Contact

Bestuur WV-Urk :
Voorzitter, Marnix Westerink
Secretatris, Fokke Barends
Penningmeester, Louw Kapitein
Bestuursleden, Kirsten Snoek, Mark Heldoorn
 
 
E-mail adres WV-Urk: