Fietsregels

Tijdens het fietsen houden we ons aan de verkeers-, etiquette en gedragsregels die van toepassing zijn.

Voor alle avonden en tochten geldt: Samen uit samen thuis.

Tijdens het fietsen met elkaar dienen er regels in acht genomen te worden, dit zijn allereerst de verkeersregels, daarnaast zijn er ook regels die gehanteerd worden ivm het fietsen in een groep en als laatst zijn er ook de etiquette regels.

 Fietsen met de Wielervereniging Urk.

Het is verplicht om op trainingsavonden en toertochten de clubkledij te dragen. Voor nieuwe leden geldt een uitzondering tot voor hen een clubtenu beschikbaar is. Het is verplicht om een fietshelm te dragen, hier wordt geen uitzondering opgemaakt. Tijdens het groepsfietsen zal er altijd iemand optreden als een wegkapitein, de groep dient aanwijzingen van hem op te volgen. Deze wegkapitein bepaalt ook de route en zal vroegtijdig bij bochten aangeven of er afgeslagen gaat worden of dat er rechtdoor wordt gefietst.

Bij oversteken van wegen kan de wegkapitein niet altijd vooraan zijn, de voorste fietsers bepalen of er overgestoken kan worden, deze roepen dan vrij. Dit is een teken dat de weg voor de groep vrij over te steken is. Kan de groep niet in zijn geheel oversteken of bij twijfel dient er gestopt te worden. Wederom geven de voorste fietsers dit aan. Dit brengt ons meteen bij de tekens die je onderweg kunt verwachten, we gebruiken tekens zodat het voor iedereen in de groep duidelijk is wat er aan de hand is.

Arm in lucht steken: stoppen er dreigt acuut gevaar.

Naar de weg wijzen: er ligt iets op de weg let op, maar geen noodzaak tot stoppen.

Roepen van 1 woord:

Gat : er zit een behoorlijk gat in de weg, rij er omheen om schade te voorkomen.                                      Zand : er ligt zand op de weg.

Grint : er ligt grint op de weg.

Glas : er ligt glas op de weg.

Rechts : eerst volgende afslag gaan we rechtsaf.

Links : eerst volgende afslag gaan we linksaf.

Achter : er komt verkeer van achteren, dat sneller is en gaat inhalen.

Tegen : er komt verkeer van voren.

Paaltje(s) : er staan paaltjes midden op de weg.

Één om één : achter elkaar gaan fietsen.

Draaien : we gaan draaien, uitleg volgt bij formatiefietsen.

Stoppen : er is wat aan de hand, er wordt gestopt.

Lek : iemand heeft lek gereden, de groep stopt.

Pech : iemand van de groep heeft pech, de groep stopt.

Pauze : er wordt een pauze gehouden, de groep stopt. Dit sein kan alleen door de wegkapitein gegeven worden.

Compleet : de ploeg is weer compleet.

Als we in een groep gaan fietsen, fietsen we meestal in een bepaalde formatie. Bij een groep

van 5 man of kleiner, wordt er na het warmfietsen, tussen de 6 a 10 kilometer, overgegaan op

een zogenaamd lijntje. De fietsers gaan achter elkaar fietsen, de voorste fietser bepaald

wanneer hij van kop af gaat en maakt dit kenbaar door een wenk te geven met zijn elleboog.

Hij gaat langzamer fietsen. Laat de anderen passeren en sluit achter in de groep weer aan.

Probeer, als je op kop fietst, na ongeveer twee minuten van kop af te gaan.

Voorbeeld 1 Na 1e

kopwissel: Na 2e

kopwissel

A B C

B C D

C D E

D E A

E A B

Bij een groep van 6 man of meer zal er na het warmfietsen meestal gekozen worden om twee

aan twee te gaan fietsen. Zie onderstaan voorbeeld:

A D

B E

C F

A en D fietsen vooraan. Nu is het natuurlijk niet de bedoeling, dat we zo de hele training

blijven fietsen. Iedereen zal aan kop willen fietsen dit is natuurlijk het mooiste, hiervoor is een

draai bedacht, de linksvoor bepaald wanneer er gedraaid wordt, dit in overleg met de rechts

voor. Zodra linksvoor het sein geeft, ofwel door te roepen draaien of arm in de lucht en met

de vinger en draaibeweging te maken, gaat het als volgt, de rechter rij gaat iets langzamer

fietsen, fietser A zal voor fietser D komen en gaat naar rechts, en fietser B komt naast hem

fietsen. Achteraan sluit fietser F aan in het wiel van fietser C.

Begin situatie. Na draai 1: Na draai 2:

A D B A C B

B E C D F A

C F F E E D

Dit gaat dan zo de hele tijd door, probeer om de 2 minuten te draaien zo komt iedereen

evenveel aan kop. Als de wind tegen is, zal er in de regel sneller gedraaid worden, daar de

voorsten dan sneller buiten adem komen te zitten.